Rehabilitacja dzieci

rehabilitacja dzieci

Terapię przeprowadzamy w domu Pacjenta co pozwala na zaoszczędzenie czasu na dojazdy do gabinetu, a dziecko rehabilitowane jest w domowym, znanym otoczeniu.

Zajmujemy się rehabilitacją oraz prawidłowym rozwojem ruchowym dzieci i młodzieży, wykorzystując terapię neurorozwojową opartą na elementach koncepcji NDT-Bobath, metody PNF, terapii mięśniowo – powięziowej oraz terapię bazującą na elementach Integracji Sensomotorycznej. W swojej pracy wykorzystujemy również gipsy hamujące oraz plastrowanie (Kinesiology Taping).

Głównymi problemami spotykanymi u dzieci, z którymi pracujemy są:
– mózgowe porażenie dziecięce (m.p.dz),
– zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego (z.r.p.o) u niemowląt,
– opóźnienie rozwoju psychomotorycznego,
– zaburzenia integracji sensomotorycznej (SI),
– powikłania po złamaniach i urazach,
– asymetryczne ustawienie głowy (kręcz szyi),
– uszkodzenia nerwów obwodowych (splot ramienny, nerw strzałkowy i inne),
– stany dysraficzne rdzenia (rozszczepy kręgosłupa, przepukliny),
– zespoły genetyczne (np. zespół Downa, dystrofie mięśniowe),
– wady postawy ciała u dzieci i młodzieży w różnym wieku (koślawość i szpotawość kolan oraz stóp,
skoliozy, wady rozwojowe klatki piersiowej oraz pleców).

Podczas zajęć wykorzystujemy własny sprzęt (przybory i rekwizyty takie jak materace, piłki, wałki itp.), urządzenia do fizykoterapii oraz ulubione zabawki dziecka. Zwracamy szczególną uwagę na maksymalne zaangażowanie dziecka w terapie, tworząc przy tym miłą, przyjazną atmosferę, sprzyjającą procesowi rehabilitacji.