O nas

Ukończyłyśmy studia magisterskie na katowickich uczelniach wyższych (Akademia Wychowania Fizycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny) oraz studia podyplomowe na kierunku „Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa) prowadzonymi przez zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji dziecięcej na czele z doc. dr n. k. f. Małgorzatą Matyja oraz dr Anną Gogola.

Podczas trwania studiów, semestr po semestrze, praktyka po praktyce, przekonałyśmy się, jak potężnym narzędziem zarówno diagnostycznym jak i leczniczym, jest wiedza z zakresu rehabilitacji, która w końcowym efekcie przekłada się na pomoc drugiemu człowiekowi.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałyśmy podczas prowadzenia zajęć korekcyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świadcząc usługi specjalistyczne z zakresu rehabilitacji głównie pacjentom po udarach mózgu.
Bardzo cennym doświadczeniem pozwalającym na pogłębienie naszej wiedzy i zastosowanie jej w pracy zawodowej były praktyki w:
– Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach,
– SPZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie na oddziale Neurologii, Kardiologii i Chirurgii,
– Szpitalu Miejskim nr 2 w Świętochłowicach na oddziale Neurologii i Rehabilitacji,
– Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7 Ś.U.M w Katowicach,
– Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach,
– Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY”
– oraz w gabinecie Rehabilitacji Dziecięcej Dr M. Matyja.
Ponadto w trakcie trwania studiów pracowałyśmy na stanowisku Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz udzielałyśmy się jako wolontariuszki w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, co dało nam pokaźny bagaż doświadczeń w pracy z osobą niepełnosprawną a także pozwoliło nam zrozumieć od podstaw ich życie codzienne.

Od pewnego czasu prowadzimy własną praktykę zawodową na terenie woj. śląskiego pracując z dziećmi i niemowlętami w ich zaciszu domowym, świadcząc usługi z zakresu rehabilitacji środowiskowej.

Fizjoterapia to nie tylko nasz wyuczony zawód ale przede wszystkim pasja, w której pragniemy się spełniać.

onas